Scroll Top
EMTİALAR
EMTİA TİCARETİ

Emtia piyasası, ham ve/veya birincil emtiaların alımı, satımı ve ticareti için fiziki veya sanal piyasaya verilen isimdir. Şu anda dünya çapında yaklaşık 50 büyük emtia piyasasında 100 birincil emtia ticareti yapılmaktadır.

Emtialar ikiye ayrılır: Sert ve Yumuşak

Sert emtialar, tipik olarak çıkarılması gereken doğal kaynaklardır. Sert emtia örnekleri altın, kauçuk ve petroldür.

Yumuşak emtialar, tarım ve hayvancılık ürünlerini içerir. Yumuşak mallar, mısır, buğday, kahve, şeker ve soya gibi ürünleri içerir.

Yatırımcılar, emtia sunan şirketlere veya vadeli işlem sözleşmeleri yoluyla doğrudan emtialara yatırım yapabilirler. Emtialara yatırım yapmanın en doğrudan yolu bir vadeli işlem sözleşmesi satın almaktır. Bir vadeli işlem sözleşmesi, hamiline gelecekteki bir teslim tarihinde önceden belirlenmiş bir fiyattan bir malı alma veya satma yükümlülüğü getirir.

Emtia piyasalarında spekülatörler piyasaları etkin hale getirir.
Spekülatörler, fiyatlar düştüğünde teklif vererek ve tedarik zincirlerini birbirine bağlayan aracıları finanse ederek mal kıtlığının üstesinden gelir.